Strekkodeordbok

Strekkodeordbok ordbog

Ulike begreper fra strekkodeverdenen

I denne strekkodeordboken finner du definisjoner av begreper som brukes i strekkodebransjen. Klikk på et av avsnittene nedenfor for å få en forklaring på begrepet.

Også kalt matrisestrekkode – Refererer til strekkoder som koder informasjon både vertikalt og horisontalt, i motsetning til tradisjonelle 1D-strekkoder. Disse er i stand til å kode mye mer informasjon enn vanlige strekkoder. QR-koder er den vanligste typen 2D-strekkoder.

Dette er løpenummer som vanligvis er kodet i strekkoder i Code-39- eller Code-128-format. Etiketter med ulike strekkodenummer på hver etikett festes på eiendeler i en bedrift for å holde oversikt over hva som går inn og ut. Disse strekkodeformatene brukes også i biblioteker for utlån av bøker.

En 2D-strekkode som har en aztekisk pyramide i midten som søkefunksjon (mønsteret i midten hjelper skanneren med å finne midten av koden). Disse kodene brukes hovedsakelig av transportselskaper til billetter på nettet.

Aztek strekkode

En strekkodetype som hovedsakelig brukes til aktiv sporing. Kan kode alfanumeriske data (bokstaver og tall). Code-39 har lav datatetthet, og små gjenstander bør derfor ikke merkes med denne fordi små strekkoder av denne typen kan være vanskelige å lese for en skanner.

Code 39
En strekkodetype som hovedsakelig brukes til sporing av eiendeler. Kan bare kode numeriske data. Har høy datatetthet, så svært små gjenstander bør bruke etiketter med denne i stedet for Code-39, da Code-128 er lettere å skanne.

Code 128
En type 2D-strekkode som brukes i verksted- og produksjonsindustrien. Brukes til å lokalisere enkeltkomponenter i produksjonsprosessen.

European Article Number – Standard 13-sifret strekkode som brukes nesten over hele verden. Bare i USA er det vanlig å bruke UPC-A-strekkoder, selv om butikkene fortsatt godtar EAN-13-strekkoder. EAN-13 kan referere til strekkodenummer eller strekkodeformat.

EAN-13

Kan referere til typen bildefil strekkodebildet ligger i, strekkodens symbologi eller hvordan strekkoden er delt opp i seksjoner.
Global Location Numbers er 13-sifrede numre som enkelte butikker krever for å kunne handle. Disse unike numrene brukes som lokasjonsidentifikatorer. De er tilgjengelige gjennom GS1 og noen alternative leverandører.
GS1, eller Global Standards One, er det internasjonale selskapet som implementerer og håndhever strekkodestandarder. Strekkoder kan kjøpes gjennom dem, selv om det vanligvis kreves en innmeldingsavgift og årlige medlemsavgifter.
GTIN står for Global Trade Identification Numbers. Dette er strekkodenumre som brukes i detaljhandelen som en del av GS1-systemet. Det kan være GTIN-13 (eller EAN-13), GTIN-12 (UPC-A) eller GTIN-14 (ITF-14).

GTIN/EAN-13
International Standard Book Number-strekkoder er strekkodene som brukes på bøker. De starter med 978 eller 979 og produseres som strekkoder med EAN-13-symbologi, vanligvis med tekst over.

ISBN strekkode
International Standard Book Numbers er 13-sifrede nummer som begynner med 978 eller 979 og brukes på bøker.
International Standard Serial Number-strekkoder er 13-sifrede strekkoder som er konvertert fra et 8-sifret ISSN-nummer. Denne 13-sifrede koden kodes ved hjelp av EAN-13-symbologi i en strekkode som brukes på magasiner og andre tidsskrifter.

ISSN strekkode

En International Standard Serial Number er et 8-cifret nummer, der leveres til magasiner og tidsskrifter, som kan konverteres til et 13-cifret magasin strekkode.
ITF-14-koden (Interleaved Two of Five) er bygget opp på samme måte som det europeiske artikkelnummeret, men har i tillegg et ekstra siffer foran nummeret (et ensifret ITF-prefiks) som gjør det mulig å skille mellom ulike måleenheter eller kolli av et materiale. ITF-14-koden brukes til å identifisere transportenheter.

ITF-14 strekkode

Kodingen er den informasjonen som strekkoden genereres ut fra. Når det gjelder en EAN-13-strekkode, refererer dette til det 13-sifrede nummeret.
Et ekstra siffer som beregnes ved hjelp av en spesiell algoritme og legges til på slutten av strekkoden. Dette er med på å sikre at strekkoden ikke blir tilfeldig tastet inn feil, for hvis et siffer er feil, endres kontrollsifferet.

Refererer til de tre første sifrene i strekkodenummeret, som angir hvilken GS1-medlemsorganisasjon strekkoden kommer fra. En vanlig misforståelse er at dette viser produktets opprinnelsesland, mens det i virkeligheten bare viser strekkodens opprinnelsesland.
Også kjent som 2D-strekkoder – dette er strekkoder som koder informasjon vertikalt og horisontalt i motsetning til tradisjonelle 1D-strekkoder. 2D-strekkoder kan kode mye mer informasjon enn vanlige strekkoder. QR-koder er den vanligste typen.
En prikket 2D-strekkode som brukes av noen portotjenester. Selv om den bare kan kode små mengder informasjon, gjør et sentralt punkt i strekkoden det mulig å skanne selv om pakken beveger seg raskt.

Maxi Kode

Måten å kode et tallsett (0-9) på, slik at det kan leses av en strekkodeleser. Hvert tall i pariteten må representeres av forskjellige kombinasjoner av svarte og hvite streker i strekkoden, og enhver paritet som brukes til koding av strekkodetall, må være helt forskjellig fra alle andre strekkodepariteter.
En type 2D-strekkode som brukes til identifikasjonskort og e-billetter. Disse brukes ofte av transportleverandører.

PDF417

Spesifikasjoner refererer til dimensjonene strekkoden må ha på et produkt for å bli offisielt godkjent. Butikkene har ulike toleranser for strekkoder som ikke oppfyller disse spesifikasjonene. Mindre butikker har en tendens til ikke å ta dette så alvorlig.
Serial Shipping Container Codes er 18-sifrede strekkoder (med en 2-sifret programidentifikator i tillegg) som brukes på paller som skal inn i store butikker. Hver pall krever en egen SSCC-kode.
Høyden på de korteste strekene i en strekkode. Dette gjelder bare strekene og inkluderer ikke tallet nederst.

For strekkodespesifikasjoner. Angir den totale bredden på alle streker/kolonner. Dette ekskluderer de stille sonene på hver side av strekene.

Et bilde som inneholder en liten mengde informasjon som enkelt kan leses av en strekkodeleser eller en mobilapp.
Refererer til et kjøpsalternativ som noen strekkodeforhandlere tilbyr, der både strekkodenummer og strekkodebilder kan kjøpes samtidig. I noen tilfeller inkluderer dette også et garantibevis og kan også omfatte strekkoderegistrering.

En valgfri tjeneste som tilbys av noen alternative strekkodeleverandører for å øke strekkodenes internettprofil og sikre at produktinformasjon vises når strekkoden skannes av mobilapper. Det finnes ingen obligatorisk registreringsdatabase for strekkodenumre.

Symbologi er typen strekkode eller måten strekkoden er kodet på. Dette ordet blir noen ganger forvekslet med format. Symbologien er en kombinasjon av paritetene som brukes, og rekkefølgen de brukes i.
Universal Product Code – En type strekkode som hovedsakelig brukes i USA (men som i teorien kan brukes over hele verden). Disse 12-sifrede numrene er kodet i UPC-A-symbologien. De er i praksis en delmengde av EAN-13-numrene.

UPC-A strekkode

Et tekstformat som brukes til å kode kalenderhendelser i en QR-kode, slik at hendelsen automatisk legges til i mobiltelefonens kalender når den skannes.
Et tekstformat som brukes til å kode kontaktinformasjon i en QR-kode, slik at telefonen automatisk legger til kontaktinformasjonen i mobiltelefonens kontakter når den skannes.
En tilleggstjeneste som tilbys av GS1 og noen strekkodeforhandlere, og som består av en testskanning av strekkoden slik den skal trykkes på produktet for å se hvordan den sannsynligvis vil skannes i ulike miljøer. Vanligvis er dette ikke nødvendig, men noen større forhandlere krever dette. Strekkoden må overholde strekkodespesifikasjonene for å bli godkjent.
Dette er delen etter de tre første sifrene i strekkoden. Firmaprefikset er den delen av strekkoden som ikke endres av strekkodenumrene som bedriften kjøper. Lengden på firmanummeret avhenger av antall varenumre (dvs. hvis bedriften eier 10 000 strekkoder, bør firmanummeret være kortere slik at de 13 sifrene ikke overskrides).

Hvis du har andre spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.