Spesifikasjoner for strekkoder

Spesifikasjoner for strekkoder stregkode specificationer

Én EAN, mange dimensjoner

Her finner du informasjon om spesifikasjoner for strekkoder som EAN-13.

Tallene nedenfor gir en rettesnor for hvor stor strekkoden på produktet bør være. Dette er spesielt viktig hvis du har behov for strekkodeverifisering, men er også en god rettesnor for å sikre at strekkoden skannes riktig. Hvis det er mulig, bør du holde strekkodestørrelsen innenfor disse standardene. Hvis du går utenfor disse standardene, kan du oppleve at strekkodene dine godtas av noen forhandlere og avvises av andre.

Forstørrelse av strekkoder

Strekkodeforstørrelse

Tillatt forstørrelsesfaktor for EAN-13-strekkoder er 80 % – 200 % (X-dimensjon 0,26 mm – 0,66 mm).

En tillatt minimumsstørrelse på 75 % (X-dimensjon 0,25 mm) gjelder kun ved nødvendig (f.eks. termisk) utskriftsmetode. I dette tilfellet skal strekhøyden aldri være under den nødvendige minimumshøyden for en strekkodestørrelse på 80 %.

Hvis varene også skannes i store distribusjonssentre (automatisk skanning), er den tillatte forstørrelsen 150 % til 200 % (X-dimensjon 0,50 mm – 0,66 mm).

Menneskelig lesbart nummer (GTIN-nummer)

Det menneskelige lesbare nummeret må trykkes under strekkodesymbolet.

Den anbefalte skrifttypen for klartekstlinjen er OCR-B 2,75 mm høy i nominell størrelse (forstørrelse 100 %, X-dimensjon 0,33 mm). Denne skrifttypen er kun en anbefaling – andre skrifttyper og skriftstørrelser er akseptable hvis tallene er lette å lese.

Dimensjoner (alle mål i millimeter)

Forstørrelse X-dimensjon Bredde (bredde) Linjehøyde Venstre marg/lyssone Høyre marg / lyssone
0.80 0.26 25.08 18.28 2.90 1.85
0.85 0.28 26.65 19.42 3.09 1.96
0.90 0.30 28.22 20.57 3.27 2.08
0.95 0.31 29.78 21.71 3.45 2.19
1.00 0.33 31.35 22.85 3.63 2.31
1.05 0.35 32.92 23.99 3.81 2.43
1.10 0.36 34.49 25.14 3.99 2.54
1.15 0.38 36.05 26.28 4.17 2.66
1.20 0.40 37.62 27.42 4.36 2.77
1.25 0.41 39.19 28.56 4.54 2.89
1.30 0.43 40.76 29.71 4.72 3.00
1.35 0.45 42.32 30.85 4.90 3.12
1.40 0.46 43.89 31.99 5.08 3.23
1.45 0.48 45.46 33.13 5.26 3.35
1.50 0.50 47.03 34.28 5.45 3.47
1.55 0.51 48.59 35.42 5.63 3.58
1.60 0.53 50.16 36.56 5.81 3.70
1.65 0.54 51.73 37.70 5.99 3.81
1.70 0.56 53.30 38.85 6.17 3.93
1.75 0.58 54.86 39.99 6.35 4.04
1.80 0.59 56.43 41.13 6.53 4.16
1.85 0.61 58.00 42.27 6.72 4.27
1.90 0.63 59.57 43.42 6.90 4.39
1.95 0.64 61.13 44.56 7.08 4.50
2.00 0.66 62.70 45.70 7.26 4.62

Viktige termer for strekkodespesifikasjoner

– Bredde = bredden på strekkodesymbolet uten lyssoner.

– Strekhøyde = høyden på strekene unntatt kontrollstrekene.

– Lyssone = området på hver side av linjene.

Når det gjelder blekkfordeling og trykkfeil, er det alltid en god idé å la det være mer plass til marginer enn det standarden krever.

Hvis du er usikker på noen av begrepene som brukes her, og du ikke finner dem i ordboken vår, er du velkommen til å kontakteoss.