Strekkode-verifiseringsrapport

Strekkode-verifiseringsrapport DK logo blueShield

Hva er en strekkode-verifiseringsrapport

Noen få av de store detaljhandelskjedene (inkludert noen supermarkedskjeder) i utlandet krever en «Barcode Verification Report».

Dette er en rapport som genereres av en verifiseringsmaskin som gjør noen testskanninger av den endelige strekkoden (slik den er trykt på etiketten/emballasjen) og deretter tildeler strekkoden en skannekarakter. A, B, C og D er godkjente karakterer og betyr at strekkoden er godt trykt og enkel å skanne. E og F er ikke bestått, noe som betyr at strekkoden er dårlig trykt og vanskelig å tyde for strekkodeskanneren.

Vær oppmerksom på at verifiseringsmotoren vår bare kan verifisere EAN-13- og UPC-A-strekkodebilder som er mellom 80 % og 135 % forstørret (se standard strekkodedimensjoner).

Hvis forhandleren din krever at du får en verifiseringsrapport, kan du kontakte oss.