Introduksjon til strekkoder

Oversikt og viktig bakgrunnsinformasjon

Strekkode – betydning

Hvis du ønsker å selge varer på nettet og i butikker, trenger du sannsynligvis strekkoder. Strekkoder er maskinlesbare grafiske symboler i form av parallelle vertikale linjer (og mellomrom) av ulik bredde som brukes til å identifisere et produkt. De loddrette linjene inneholder et 13-sifret nummer (i EAN-kodenes tilfelle) som kan leses av en skanner for raskt og nøyaktig å hente ut informasjonen som er kodet i strekkoden.

Strekkoder brukes i ulike bransjer til blant annet produktidentifikasjon, lagerstyring og prisskanning. Det finnes mange typer strekkoder, blant annet EAN-strekkoden (European Article Number), som er den mest brukte i Europa, og som alle sikkert har støtt på i supermarkedet.

GS1-strekkoder

GS1-strekkoder er strekkoder som leveres av det private selskapet GS1, eller Global Standards 1. GS1 samarbeider med globale detaljhandlere og kommersielle organisasjoner som bruker den nye standarden til lagerstyring, samsvar og logistikkløsninger via strekkodene. Selv om GS1 er en ideell organisasjon, er den ikke, slik mange tror, en statlig organisasjon.

Hvordan skiller GS1 seg fra Strekkoder Norge?

Strekkodene som selges av GS1 og Strekkoder Norge er fysisk identiske, og alle UPC- og EAN-strekkoder fra Strekkoder Norge stammer fra GS1 (eller rettere sagt fra GS1s forgjengerorganisasjon UCC). De har samme struktur med vertikale svarte streker og mellomrom av ulik bredde med identifikasjonsnummeret under. De ikke-fysiske forskjellene er forklart nedenfor.

Å kjøpe strekkoder fra en strekkodeleverandør som Barcodes Norway er en engangsavtale: Du betaler for et visst antall strekkoder, mottar kodene og eier dem for alltid uten ytterligere forpliktelser.
For å få strekkoder fra GS1 må du vanligvis være medlem. Og det betyr vanligvis at du må betale en årlig fornyelsesavgift for det antallet strekkoder du trenger. Du leaser altså strekkodene i stedet for å kjøpe dem, og hvis du sier opp medlemskapet, kan du vanligvis ikke fortsette å bruke de leasede strekkodene.

GS1-selskapets prefiks

GS1-firmaprefikset, et salgsargument for GS1-strekkoder, knytter firmanavnet ditt direkte til prefikset og muliggjør søk i GS1s GEPIR-database. Barcodes Denmark får sine strekkoder fra selskaper som kjøpte sine prefikser før 28. august 2002, og som derfor har lov til å videreselge strekkodene eller deler av dem så lenge de ennå ikke er festet til varer. De fleste av disse selskapene hadde kjøpt 6-sifrede prefikser med opptil 100 000 strekkoder, men brukte dem aldri eller gikk konkurs.

GS1 nekter å oppdatere GEPIR-databasen for å vise de nye eierne av strekkoder som er solgt av oss, og viser bare den opprinnelige prefikskjøperen i databasen. Men generelt er det svært få bedrifter som er tvunget til å kjøpe direkte fra GS1, ettersom de fleste forhandlere ikke krever registrering i GS1-databasen og forstår at bedrifter ikke bør tvinges til å leie fra én enkelt enhet.

Hva er forskjellen mellom EAN, GTIN og strekkode?

Det er ingen forskjell på EAN og GTIN. Offisielt ble betegnelsen EAN («European Article Number») erstattet av betegnelsen GTIN i 2009, men dette er ennå ikke blitt vanlig språkbruk. Når folk sier «GTIN» eller «EAN-kode», mener de ofte kombinasjonen av et 13-sifret EAN-nummer og en strekkode.
Dette er forståelig fra et praktisk synspunkt, men ikke helt korrekt. Strekkoder er ganske enkelt en oversettelse av det 13-sifrede nummeret til en grafisk form som gjør det mulig å lese strekkoden med en skanner.

Det 13-sifrede nummeret er faktisk tilstrekkelig til å identifisere produktet, men strekkoden er nødvendig for skanneprosessen.

Hos Barcodes Norway kan du kjøpe et 13-sifret EAN-nummer med sikkerhetssertifikat for merking av produktet ditt. Eller du kan velge vår EAN-strekkodepakke, som i tillegg til EAN-nummeret også inneholder den tilhørende grafiske strekkoden.

Typer strekkoder og hvor du kan kjøpe dem

Hvilke typer strekkoder finnes det?

Det finnes ulike typer strekkodestandarder, og de er utviklet for spesifikke krav i ulike bransjer. I utgangspunktet er det antall tegn og typen informasjon som skal kodes i strekkoden, som avgjør hvilken strekkodetype som skal brukes. Ved valg av strekkodetype må man imidlertid også ta hensyn til faktorer som hvilken type strekkode leverandøren/kunden bruker, hvilken type strekkodeskanner som brukes, plassbehov osv.

De vanligste strekkodene er bl.a:

  • EAN-13-strekkoder: 13-sifret strekkode for identifisering og merking av produkter i detaljhandelen.
  • ISBN-strekkoder: 13-sifret strekkode for identifisering og merking av bøker.
  • ITF-14-strekkoder: Store 14-sifrede strekkoder som skannes når en eske med produkter ankommer et lager.
  • QR-koder: To-dimensjonale strekkoder som brukes til ulike formål, for eksempel til å omdirigere til en nettadresse eller som visittkort.
forskellige typer strekkode
Ulike typer strekkoder

Hvor kan jeg kjøpe strekkoder?

Det beste stedet å kjøpe strekkoder er på nettstedet vårt. Nettverket vårt har medlemmer i land over hele verden, og de leverer autentiske, globalt unike strekkoder som kan registreres gratis i den internasjonale strekkodedatabasen. Strekkodene våre kan derfor brukes i butikker over hele verden og på nettbaserte e-handelsplattformer.

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller ønsker om strekkoder, eller ta en titt på FAQ-siden vår.

Anbefales for deg