Strekkodeskanner-apper

Strekkodeskanner-apper ean13 scan

Apper for lesing av strekkoder

Når du har registrert strekkodene dine på nettet, kan du bruke en app for strekkodeskanning på smarttelefonen for å bekrefte at strekkodene er registrert. Det finnes mange apper for strekkodeskanning på markedet. Den ledende appen på markedet er Zebra Barcode Scanner, som søker i BarcodesDatabase.org og andre store strekkodedatabaser på Internett; IBNREG.org, Amazon.com, UPCdatabase.org og flere andre.

Hvis produktinformasjonen ikke finnes direkte på barcodesdatabase.org, søkes det i de andre databasene. Det betyr at du har størst mulig sjanse for å finne produktinformasjon for alle strekkoder du skanner.

Klikk her for å gå til appen. Lagre eventuelt appen på startskjermen på telefonen.

Stregkode scanner apps

Har du flere spørsmål? Det er bare å kontakte oss på e-post eller telefon.

Hvordan fungerer strekkodelesing?

Strekkoder er kodesymboler som er beregnet på å leses av optiske skannere. Det finnes en rekke ulike strekkodetyper som er beregnet på ulike formål. En strekkode kan være numerisk eller alfanumerisk. De kan trykkes på etiketter, papp, papir eller plast. Avhengig av skanner, strekkodetype og størrelse leses strekkoder ved direkte kontakt eller på 10 meters avstand.

Optiske skannere bruker optisk kontrast: En lys overflate reflekterer det meste av lyset som rettes mot den, mens en mørk overflate absorberer det meste av lyset.
Ved å plassere mørke bjelker og lyse bokser ved siden av hverandre og deretter sende en lysstråle over koden, får man informasjon som tilsvarer bredden på bjelkene og boksene. Denne informasjonen konverteres deretter fra et lysintensitetssignal til et elektrisk signal i fotodetektoren. I dag brukes også digitale kameraer med innebygde dekodere til dette formålet.