IBNREG

IBNREG IBN logo 3

The International Barcode Registry

IBNREG er en unik skybasert tjeneste som gir tilgang til kontaktinformasjon og/eller produktinformasjon for bedrifter som bruker registrerte strekkoder. Strekkodene som brukes av disse bedriftene, er lovlig kjøpt og uavhengig registrert. Produktinformasjonen lastes opp direkte av bedriften, slik at man kan stole på at den er korrekt. Ved å skrive inn et produkts strekkodenummer i IBNREG kan hvem som helst finne eierens kontaktinformasjon og/eller produktinformasjon for det aktuelle strekkodenummeret.

Hvem bruker IBNREG?

  • Forbrukere som ønsker mer produktinformasjon enn det som står på emballasjen.
  • Forbrukere som ønsker mer informasjon om produsenten enn det som står på emballasjen.
  • Kunder i butikker, jernvarekjeder og supermarkeder som ønsker kontaktinformasjon ved kjøp av nye produkter.
  • Appdesignere som leter etter nøyaktige kilder til strekkodenummerinformasjon.
  • Distributører som sjekker legitimiteten til produkter de vurderer å distribuere.
  • Nettforhandlere (f.eks. Amazon) som ønsker å verifisere nøyaktigheten av informasjon om produkter som er lagt ut for salg.

Søk i IBNREG IBNREG sök

(f.eks. 0735850060392 eller ProteinMore MASSBUILDER / MGN eller [email protected])

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om strekkodeskanning.

Hva er forskjellen mellom EAN, GTIN og strekkode?

Det er ingen forskjell på EAN og GTIN. Offisielt ble betegnelsen EAN («European Article Number») erstattet av betegnelsen GTIN i 2009, men dette er ennå ikke blitt vanlig språkbruk. Når folk sier «GTIN» eller «EAN-kode», mener de ofte kombinasjonen av et 13-sifret EAN-nummer og en strekkode.
Dette er forståelig fra et praktisk synspunkt, men ikke helt korrekt. Strekkoder er ganske enkelt en oversettelse av det 13-sifrede nummeret til en grafisk form som gjør det mulig å lese strekkoden med en skanner.

Det 13-sifrede nummeret er faktisk tilstrekkelig til å identifisere produktet, men strekkoden er nødvendig for skanneprosessen.

Hos Barcodes Norway kan du kjøpe et 13-sifret EAN-nummer med sikkerhetssertifikat for merking av produktet ditt. Eller du kan velge vår EAN-strekkodepakke, som i tillegg til EAN-nummeret også inneholder den tilhørende grafiske strekkoden.