Strekkodens historie

Strekkodesystemets historie i detaljhandelen

Strekkodens ulike aspekter

Første prioritet var rekkefølge

Strekkodesystemets opprinnelse ligger i ulike oppfinneres forsøk på å designe systemer for å automatisere ulike prosesser og styre dem ved hjelp av enkle kodesystemer.

På 1900-tallet ble det tatt patent på en rekke oppfinnelser som i utgangspunktet fokuserte på sortering av for eksempel fakturaer eller post. Blant disse kan nevnes John Kermode, Douglass Young og Harry Sparkes, som i 1930 søkte patent på en kortsorteringsmaskin. Det er viktig å understreke at denne maskinen var konstruert for å lese av koder på kort ved hjelp av en lyssensor. Det var en protostrekkode, om du vil, selv om ordet strekkode ikke ble brukt i patentet.

Det første forsøket: sirkler

Neste milepæl i strekkodehistorien var Norman Woodland og Bernard Silvers oppfinnelse, som ble patentert i 1952. Også denne oppfinnelsen benyttet seg av kodelesing, men denne gangen var det en mer sofistikert kode som også benyttet seg av ulike strekktykkelser. Men den virkelige nøkkelen til denne oppfinnelsen: Koden var ikke firkantet, men rund: Linjene i koden var arrangert som konsentriske sirkler, noe som resulterte i et utseende ikke ulikt tverrsnittet av en trestamme.

Denne typen kode hadde den fordelen at den var like lett å lese med en skanner fra alle vinkler. Det viste seg imidlertid mange år senere at denne oppfinnelsen hadde den svakheten at den var spesielt utsatt for utsmitting under trykking, noe som gjorde koden vanskelig å lese fra nesten alle retninger.

Det andre forsøket: hjørner

Det neste store gjennombruddet kom omtrent 20 år senere, i 1972, da George Laurer, som jobbet sammen med Woodland hos IBM, designet en firkantet UPC-kode. Denne designen hadde den fordelen at den tok mindre plass på produktene enn Woodlands opprinnelige runde design, og den var mindre utsatt for flekker på skriveren. Det er også denne strekkoden vi ser på alle supermarkedsprodukter i dag. Året etter valgte handelsnæringen denne utformingen blant flere konkurrenter og gjorde den til bransjestandard for produktmerking.

Strekkodens fremtid

UPC-strekkoden med 12 sifre fikk senere selskap av EAN-strekkoden med 13 sifre. Som et resultat av dette finnes det nå knapt en bransje der strekkoden ikke har funnet veien inn.

Uansett om strekkoden får en eller flere dimensjoner i fremtiden og blir sirkulær igjen eller forblir firkantet: Strekkodens hovedformål var, er og vil alltid være: automatisk identifisering av produkter, kvalitetsforbedring og selvfølgelig raskere arbeidsprosesser, noe som absolutt ikke ville vært mulig uten strekkoden.

Historiske stasjoner av strekkoden

1930

John Kermode, Douglass Young og Harry Sparkes fra Westinghouse Electric Company sender inn en patentsøknad for konseptet med en kode med fire streker og elementer med enkel bredde. Begrepet «strekkode» forekommer ikke i patentsøknaden.

Skisse av en 4-linjers kode for en kortsorteringsmaskin.

1949

Norman Woodland og Bernard Silver søker om patent (innvilget i 1952) på både en sirkulær bull’s-eye-symbolikk og en tilsvarende lineær symbolikk bestående av et mønster av fire hvite linjer på mørk bakgrunn. I ettertid viser dette seg å være det første kodingssystemet som var praktisk mulig å bruke i stor skala, i første omgang i dagligvarebransjen, selv om det først ble tatt i bruk i stor skala tjue år senere med utviklingen av digitale skannere. Det sirkulære mønsteret eliminerte behovet for å orientere koden riktig i forhold til skanneren, fordi den kunne leses fra alle retninger.

Bull’s eye-strekkode

1970

Detaljhandelen i USA, organisert som Uniform Grocery Product Code Council (UGPCC), ønsket å få fart på kasseprosessene i butikkene og ga en komité, Ad Hoc Committee on a Uniform Grocery Product Code, i oppdrag å finne en løsning.

1972

Hos IBM satte ingeniøren George Laurer, med hjelp av Norman Woodland, seg fore å utvikle en digitalt lesbar kode som var enkel å skanne, og som ikke led av problemene med flekker som Woodlands bullseye-format. Etter en rekke iterasjoner ble det svart-hvite rektangelet med en rekke korte parallelle linjer født.

George Laurer og Norman Woodland

1973

UGPCC-komiteen valgte den 12-sifrede UPC-koden (Universal Product Code) utviklet av Laurers team i IBN som NAFC-standard for unik produktidentifikasjon.

Finalister fra Symbol Standards Subcommittee

1974

UGPCC ble til Uniform Product Code Council (UPCC), som ble etablert i USA for å administrere standarden.
Den 26. juni 1974 ble den første varen merket med UPC (Universal Product Code) skannet i kassen i et supermarked i Ohio: en pakke Wrigley’s tyggegummi.

1976

Den 12-cifrede kode blev udvidet til 13 cifre, hvilket gjorde det lettere at bruge koden uden for USA.

1977

I Brussel etablerte medlemmer fra 12 land den 13-sifrede European Article Numbering Association (EAN).

1984

UPCC skiftet navn til Uniform Code Council (UCC).

1990

EAN og UCC har inngått en global samarbeidsavtale med en samlet tilstedeværelse i 45 land.

2002

Rundt år 2002 begynte UCC å benytte seg av et rent leasingalternativ for strekkodeprefiksnumrene sine. De gikk så langt som til å sende ut varsel om fornyelse til eksisterende prefiksinnehavere, i tillegg til nye vilkår og betingelser. Siden strekkodenumre var standard over hele verden og UCC (på det tidspunktet) var det eneste selskapet som tilbød dem, ble kundene prisgitt dette nye fornyelsesprogrammet. Dette fikk prefikseierne til å gå sammen om et gruppesøksmål mot UCC, som UCC senere tapte.

2003

UCC inngikk et utenrettslig forlik i gruppesøksmålet som ble anlagt mot dem av deres egne medlemmer, og gikk med på å gi saksøkerne evigvarende eierskap til strekkodene og betale et felles forlik på nesten 4 millioner dollar.
Dette ubegrensede eierskapet ga også det juridiske grunnlaget for at leverandører som Barcodes Norway kunne tilby strekkoder til en engangspris.

2004

EAN og UCC opprettet Global Data Synchronisation Network (GDSN), som gjør det mulig for forhandlere å dele produktdata på en effektiv måte.

2005

GDSN (EAN/UCC) er nå representert i mer enn 90 land og har tatt i bruk navnet GS1. «GS1» refererer til organisasjonen som tilbyr et globalt system av standarder. UCC ble til GS1 US.