Strekkodeskanner app Strekkodeskanner app

Når du har registrert strekkodene dine på nettet, kan du bruke en Strekkodeskanner app for strekkodeskanning på smarttelefonen for å bekrefte at strekkodene er registrert. Det finnes mange apper for strekkodeskanning på markedet. Den ledende appen på markedet er Zebra Barcode Scanner, som søker i BarcodesDatabase.org og andre store strekkodedatabaser på Internett; IBNREG.org, Amazon.com, UPCdatabase.org og flere andre. Hvis produktinformasjonen ikke finnes direkte på barcodesdatabase.org, søkes det i de andre databasene. Det betyr at du har størst mulig sjanse for å finne produktinformasjon for alle strekkoder du skanner.

Klikk her for å gå til appen. Lagre eventuelt appen på startskjermen på telefonen.

Strekkodeskanner-app