Krav til strekkoder på Amazon Strekkoder for Amazon

Amazons EAN-policy og hvor strengt den håndheves, er i stadig endring. Vi prøver å holde informasjonen om dette oppdatert her, men har ingen innsikt i Amazons interne prosesser. Hvis du vil være sikker på om strekkodene dine godtas av Amazon eller andre forhandlere, er det derfor best å kontakte dem direkte. Vi vil understreke at vi ikke kan garantere at strekkodene våre aksepteres generelt, da hver enkelt forhandler kan ha begrensninger på hvilke produkter de fører.

Amazon bruker 13-sifrede EAN-koder eller 12-sifrede UPC-koder for unik produktidentifikasjon. I tillegg tildeles hvert produkt Amazons eget identifikasjonsnummer: ASIN (Amazon Standard Identification Number).

For bare noen få år siden var bruken av EAN-numre på Amazon relativt ukontrollert, slik at hvem som helst kunne føre opp et hvilket som helst produkt på Amazon med hvilket som helst EAN-nummer. Den eneste forutsetningen var at dette nummeret ikke allerede var i bruk for et annet produkt på Amazon. Denne tillatelsen skapte imidlertid problemer for noen få legitime selgere som fikk sine numre stjålet av andre og brukt ulovlig.

Skanning av Amazon etter brukte strekkodenumre

I 2016 ble det innført strengere retningslinjer, og Amazon forsøkte å «rydde opp» i databasen. Det brukes imidlertid fortsatt strekkodenumre på Amazon som er i konflikt med numrene vi eier og selger. For å unngå problemer med dette har vi implementert en stadig mer sofistikert søkeprogramvare som bruker dypsøk i Amazons databaser for å finne disse falske, gamle numrene.
Denne programvaren sjekker alle numrene våre for ulovlig bruk av andre parter før vi selger dem. Hvis vi finner noen numre, dvs. hvis det finnes historiske falske oppføringer med våre numre, sletter vi de aktuelle numrene og selger dem ikke.

Gjeldende strekkodekrav på Amazon

Som nevnt ovenfor er det for tiden tusenvis av produkter som er oppført på Amazon med strekkodenumre fra oss. Noen eksempler finner du på: https://strekkodernorge.info/produkter-pa-amazon/

De siste årene har Amazon økt restriksjonene på merkevarer (store merkevarer) som er oppført på Amazon ved hjelp av andre strekkodenumre enn originalmerket (muligens for å stoppe piratkopiering eller ulovlige oppføringer), og har derfor blitt «strengere» med strekkodenumre.

Vi kan ikke si hvilken retning Amazon vil bevege seg i når det gjelder strekkodepolitikken. Vi håper at Amazon vil være fornuftige og tillate selskaper å føre opp produkter med legitime og verifiserbare strekkodenumre (som vi selger). Men det er også mulig at Amazon vil bli stadig mer restriktive og til slutt nekte å godta strekkodene våre.

Selge ikke-merkede varer på Amazon

Du kan følge vår steg-for-steg-instruksjonsvideo om hvordan du legger ut umerkede varer på Amazon.

Det er fortsatt mange kunder som bruker strekkodenumrene våre til å legge ut sine umerkede produkter på Amazon. Det er to ting å merke seg om dette:

  • Noen ganger ber Amazon om bevis på forbindelsen mellom leverandøren (deg) og den opprinnelige strekkodelisensinnehaveren (som oppført på gepir.org). Vårt garantisertifikat gir kundene et dokument som viser denne beviskjeden. Noen av kundene våre har fått dette godkjent av Amazon.
  • I den senere tid (siden slutten av 2019) har Amazon strammet inn på feltet «merkevare» ved oppføring av varer. De oppfordrer leverandører til å registrere seg i Amazon Brand Directory. Vi har imidlertid kunnet føre opp produkter med «N/A» i merkevarefeltet (som anbefalt av Amazon). Andre Amazon-leverandører rapporterer at de kan bruke «Generic» eller «un-branded» i dette feltet.

Feilkoder på Amazon

Det kan være vanskelig å bli oppført på Amazon. Noen få spesifikke feilkoder kan ofte oppstå når du prøver å bli oppført på Amazon. Det dreier seg vanligvis om feltet «Brand» under oppføringsprosessen.

Heldigvis har de som regel en enkel løsning. Du finner de vanligste feilkodene og løsningene her.

Hvis du har ytterligere spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.

Kjøp strekkoder eller se noen av strekkodene våre i bruk på Amazon.