Strekkodeordbok Strekkode ordbok strekkoder landekode typer

Ulike termer fra strekkodeverdenen

I denne strekkodeordboken finner du definisjoner av begreper som brukes i strekkodebransjen.

Også kalt matrisestrekkoder – Refererer til strekkoder som koder informasjon både vertikalt og horisontalt, i motsetning til tradisjonelle 1D-strekkoder. Disse er i stand til å kode mye mer informasjon enn vanlige strekkoder. QR-koder er den vanligste typen 2D-strekkoder.
Dette er løpenummer som vanligvis kodes i strekkoder i kode-39- eller kode-128-format. Etiketter med ulike strekkodenumre på hver etikett festes på eiendelene i en bedrift for å holde oversikt over hva som går inn og ut. Disse strekkodeformatene brukes også i biblioteker for utlån av bøker.
En 2D-strekkode som har en aztekisk pyramide i midten som søkefunksjon (mønsteret i midten hjelper skanneren med å finne midten av koden). Brukes hovedsakelig av transportselskaper til billettering på nettet.
Høyden på de korteste strekene i en strekkode. Dette gjelder bare strekene og inkluderer ikke tallet nederst.
For strekkodespesifikasjoner. Refererer til den totale bredden på alle streker/kolonner. Dette ekskluderer de stille sonene på hver side av stolpene.
Et bilde som inneholder en liten mengde informasjon som enkelt kan leses av en strekkodeleser eller en mobilapp.

[expand text="Strekkodepakke"] Refererer til et kjøpsalternativ som noen strekkodeforhandlere tilbyr, der både strekkodenummer og strekkodebilder kan kjøpes samtidig. I noen tilfeller inkluderer dette også et garantibevis og kan også omfatte strekkoderegistrering.

En valgfri tjeneste som tilbys av noen alternative strekkodeleverandører for å øke strekkodens internettprofil og sikre at produktinformasjon vises når strekkoden skannes av mobilapper. Det finnes ingen obligatorisk registreringsdatabase for strekkodenumre.
Et ekstra siffer som beregnes ved hjelp av en spesiell algoritme og legges til på slutten av strekkoden. Dette bidrar til å sikre at strekkoden ikke tilfeldigvis blir tastet feil, for hvis et siffer er feil, endres kontrollsifferet.
En strekkodetype som hovedsakelig brukes til sporing av eiendeler. Kan bare kode numeriske data. Har høy datatetthet, så svært små gjenstander bør bruke etiketter med denne i stedet for kode-39, da kode 128 er lettere å skanne.

[expand text="Code-39"] En strekkodetype som hovedsakelig brukes til aktiv sporing. Kan kode alfanumeriske data (bokstaver og tall). Code-39 har lav datatetthet, så små gjenstander bør ikke merkes med denne fordi små strekkoder av denne typen kan være vanskelige å lese for en skanner.

[expand text="Firmanummer"] Dette er delen etter de tre første sifrene i strekkoden. Firmanummeret er den delen av strekkoden som ikke endres av strekkodenumrene som bedriften kjøper. Lengden på bedriftsnummeret avhenger av antall varenumre (dvs. hvis bedriften eier 10 000 strekkoder, bør bedriftsnummeret være kortere for ikke å overstige 13 sifre).

Refererer til de tre første sifrene i strekkodenummeret som angir hvilken GS1-medlemsorganisasjon strekkoden kommer fra. En vanlig misforståelse er at dette viser produktets opprinnelsesland, mens det i virkeligheten bare viser strekkodens opprinnelsesland.

[expand text="Data Matrix"] En type 2D-strekkode som brukes i verksted- og produksjonsindustrien. Brukes til å lokalisere enkeltkomponenter under produksjonsprosessen.

European Article Number – standard 13-sifret strekkode som brukes nesten over hele verden. Bare i USA er det vanlig å bruke UPC-A-strekkoder, selv om butikkene fortsatt godtar EAN-13-strekkoder. EAN-13 kan referere til strekkodenummer eller strekkodeformat.
Kodingen er den informasjonen som strekkoden genereres ut fra. Når det gjelder en EAN-13-strekkode, refererer dette til det 13-sifrede nummeret.
Kan referere til typen bildefil strekkodebildet ligger i, strekkodens symbologi eller hvordan strekkoden er delt opp i seksjoner.

[expand text="GLN-nummer"]
Global Location Numbers er 13-sifrede numre som enkelte butikker krever som en forutsetning for handel. Disse unike numrene brukes som stedsidentifikatorer. Disse er tilgjengelige gjennom GS1 og noen alternative leverandører.

GS1

GS1, eller Global Standards One, er det internasjonale selskapet som implementerer og håndhever strekkodestandarder. Strekkoder kan kjøpes gjennom dem, selv om det vanligvis kreves en innmeldingsavgift og årlige medlemsavgifter.
GTIN står for Global Trade Identification Numbers. Dette er strekkodenumre som brukes i detaljhandelen som en del av GS1-systemet. Det kan være GTIN-13 (eller EAN-13), GTIN-12 (UPC-A) eller GTIN-14 (ITF-14).

[expand text="ISBN-strekkode"] International Standard Book Number-strekkoder er strekkodene som brukes på bøker. De starter med 978 eller 979 og produseres som strekkoder med EAN-13-symbologi, vanligvis med tekst over.

[expand text="ISBN Numbers"] International Standard Book Numbers er 13-sifrede nummer som begynner med 978 eller 979 og brukes på bøker.

International Standard Serial Number -strekkoder er 13-sifrede strekkoder som er konvertert fra et 8-sifret ISSN-nummer. Denne 13-sifrede koden kodes ved hjelp av EAN-13-symbologi i en strekkode som brukes på magasiner og andre tidsskrifter.
Et International Standard Serial Number er et 8-sifret nummer som gis til magasiner og tidsskrifter, og som kan konverteres til en 13-sifret strekkode.

[expand text="ITF-14"] ITF-koden (Interleaved Two of Five) er bygget opp på samme måte som det europeiske artikkelnummeret, men har i tillegg et ekstra siffer som plasseres foran nummeret (et ensifret ITF-prefiks), slik at det er mulig å skille mellom ulike måleenheter eller forpakninger av et materiale. ITF-koden brukes til å identifisere transportenheter….

Også kjent som 2D-strekkoder – dette er strekkoder som koder informasjon vertikalt og horisontalt i motsetning til tradisjonelle 1D-strekkoder. 2D-strekkoder kan kode mye mer informasjon enn vanlige strekkoder. QR-koder er den vanligste typen….
En prikket 2D-strekkode som brukes av enkelte portotjenester. Selv om den bare kan kode små mengder informasjon, gjør et sentralt «bulls-eye» det mulig å skanne selv når pakken beveger seg raskt.
Måten å kode et tallsett (0-9) på slik at det kan leses av en strekkodeleser. Hvert tall i pariteten må representeres av forskjellige kombinasjoner av svarte og hvite streker i strekkoden, og enhver paritet som brukes til koding av strekkodetall, må være helt forskjellig fra alle andre strekkodepariteter.
En type 2D-strekkode som brukes til identifikasjonskort og e-billetter. Disse brukes ofte av transportleverandører.
Quick Response-koder er den vanligste formen for 2D-strekkode. Disse kodene ble først utviklet for Toyota, men brukes nå over hele verden til å kode en rekke andre typer informasjon. De brukes først og fremst til automatisk å koble smarttelefoner til nettadresser når de skannes.
Stille soner er en del av strekkodespesifikasjonene som refererer til de hvite feltene på begge sider av strekene. Disse må ha en viss størrelse for at strekkoden skal kunne skannes riktig og for at den skal passe inn i de offisielt aksepterte spesifikasjonene. Noen ganger brukes «>» for å angi hvor stor den stille sonen skal være.
Spesifikasjoner refererer til dimensjonene som strekkoden må ha på et produkt for å bli offisielt godkjent. Butikkene har ulike toleranser for strekkoder som ikke oppfyller disse spesifikasjonene. Mindre butikker pleier ikke å ta dette så alvorlig.
Serial Shipping Container Codes er 18-sifrede strekkoder (med en 2-sifret programidentifikator i tillegg) som brukes på paller som går inn i store butikker. Hver pall krever en egen SSCC-kode.
Symbologi er strekkodetypen eller måten strekkoden er kodet på. Dette ordet blir noen ganger byttet ut med format. Symbologien er en kombinasjon av paritetene som brukes og rekkefølgen de brukes i.
Universal Product Code – En type strekkode som hovedsakelig brukes i USA (men som i teorien kan brukes over hele verden). Disse 12-sifrede tallene er kodet i UPC-A-symbologien. De er i praksis en undergruppe av EAN-13-numrene.
Et tekstformat som brukes til å kode kalenderhendelser i en QR-kode, slik at hendelsen automatisk legges til i mobiltelefonens kalender når den skannes.
Et tekstformat som brukes til å kode kontaktinformasjon i en QR-kode, slik at telefonen automatisk legger til kontaktinformasjonen i mobiltelefonens kontakter når den skannes.
En tilleggstjeneste som tilbys av GS1 og noen strekkodeforhandlere, og som består av en testskanning av strekkoden slik den skal trykkes på produktet for å se hvordan den sannsynligvis vil bli skannet i ulike miljøer. Vanligvis er dette ikke nødvendig, men noen større forhandlere krever dette. Strekkoden må overholde strekkodespesifikasjonene for å bli godkjent.

Se her for EAN-nummer, CD- og DVD-strekkoder, ISBN-strekkoder for bøker og ISSN-strekkoder for tidsskrifter.