Firma-prefiks for Strekkodene

Noen produsenter ønsker å ha et unikt firma-prefiks for strekkodene.

Det er bare to sikre måter å få et selskapsprefiks som dette – du kan bli med i GS1 (og betale deres dyre tilknytningsgebyr og årlige avgifter for resten av produktets levetid), eller du kan kjøpe strekkoder fra oss i blokker på 10, 100 , 1000 eller 10.000. Vi er den eneste strekkodeselgeren som vi kjenner til, og som gir unike selskapsprefikser som dette.

Hvis du kjøper 1 strekkodenummer, får du ikke et bedriftsprefiks (ikke noe strekkodefirma leverer dette).

Men hvis du kjøper strekkoder i mange 10, 100, 1000 osv. Fra oss, vil de ha et unikt bedriftsprefiks.
Lengden på bedriftens prefiks vil være avhengig av hvor mange varianter som kreves for å gjøre totalt 13 sifre.
For eksempel – hvis du kjøper 10 strekkodenumre, vil de første 11 være de 13 første sifrene for firmaets prefiks, det 12. sifferet vil variere fra 0-9 (og gi deg 10 forskjellige strekkodetall), og det siste sifferet er en beregnet sjekksum.
Tilsvarende hvis du kjøper 20 strekkodenumre, vil du få 2 firmaprefikser (gir 10 strekkoder for hver).
Hvis du kjøper 100 strekkodenumre, vil de 10 første være 13 bedriftens prefiks av de 13 sifrene, de 11. og 12. sifrene vil variere fra 00-99 (noe som gir deg 100 forskjellige strekkodnummer), og det siste sifferet er en beregnet sjekksum .

Strekkoder kan kjøpes her.