Introduksjon til strekkoder

Strekkoder for detaljhandelsprodukter

 • Strekkoder brukes på detaljhandelsprodukter for å hjelpe forhandlere. De brukes til skanning i kassen, lagersporing etc. Det er ingen lovkrav til detaljstrekkoder. Imidlertid må de oppfylle aksepterte standarder for detaljhandel.
 • Det finnes tre typer strekkoder for detaljhandel:
  • EAN13 – 13-sifrede globalt unike strekkoder som brukes i de fleste land utenfor USA og Canada – kan brukes på produkter over hele verden.
  • EAN8 – en mindre globalt unik strekkode beregnet på SVÆRT SMÅ produkter – vanskelig å få tak i og kun tilgjengelig fra GS1. GS1 er en medlemsorganisasjon. – EAN8-strekkoder er kun 8-sifrede – dette betyr at det er et begrenset antall av dem, og derfor beskytter GS1 dem nøye. Så for å få tak i disse må du sende inn bevis på at produktet ditt er veldig lite, og vente å se om GS1 godkjenner dette.
  • UPC (også kalt UPC-A) – 12-sifrede globalt unike strekkoder som vanligvis brukes i USA og Canada, men kan brukes på produkter over hele verden.
 • Our EAN13 and UPC barcode numre kan brukes for alle detaljhandelsprodukter bortsett fra bøker og blader.
 • Bøker krever et ISBN-nummer, som gjøres om til et ISBN et ISBN strekkode (i EAN13 format).
 • Tidsskrifter krever et ISSN-nummer, som gjøres om til en ISSN barcode ISSN-strekkode (i EAN13-format).
 • Alle lovlige strekkoder i detaljhandelen (inkludert våre) stammer fra GS1-systemet. Du kan få strekkoder direkte fra GS1. Dette er imidlertid KUN en lisensordning, og du må vanligvis fylle ut flersidige medlemsskjemaer, betale innmeldingsavgifter og årlige fornyelsesavgifter og deretter vente på godkjenning. Alternativt kan du kjøpe strekkoder fra en ekte strekkodeforhandler som oss.
 • Strekkodenumre i detaljhandelen er globalt unike og beskyttede. Du kan ikke bare finne på strekkodenumre (med mindre du KUN selger produktene dine i din egen butikk). Strekkodenumre må kjøpes eller skaffes gjennom en lisensordning. Det er vanligvis svært dyrt å få et strekkodenummer fra en lisensorganisasjon.
 • Det er INGEN produktinformasjon kodet i strekkoder i detaljhandelen. Strekkodenummeret er et unikt nummer som er hentet fra en stor internasjonal database og tildelt deg. Strekktastene i strekkoden koder KUN nummeret som vises under strekktastene. Skanning av strekene er bare en rask måte å legge inn strekkodenummeret i butikkens datasystem på, så produktinformasjon, priser osv. vises i kassen.
 • Forhandleren må manuelt koble strekkodenummeret ditt til produktinformasjonen i systemet sitt. Når forhandleren mottar produktet ditt, skanner han eller hun strekkoden eller skriver inn strekkodenummeret i datasystemet. De legger også inn annen produktinformasjon, f.eks. produktnavn, beskrivelse, utsalgspris, leverandør osv. Når strekkoden deretter skannes i kassen, vises riktig informasjon. Større butikkjeder krever at du skriver inn all denne informasjonen på et skjema, som deretter legges inn i datasystemet automatisk.
 • Det trengs et eget strekkodenummer for hvert unike produkt – og da kan du selge tusenvis eller millioner av samme produkt med samme strekkodenummer. Hvis du for eksempel har tre ulike produkter som hver har fem ulike farger, trenger du 3 x 5 = 15 strekkoder.
 • Den beste måten å få en strekkode på produktet ditt på, er å integrere strekkodebildet i utformingen av produktemballasjen. Vi leverer strekkodebilder som kan trykkes på produktet. Hvis du allerede har trykket produktemballasjen, kan du legge til en strekkode ved hjelp av en separat klebeetikett.
 • Strekkodenumre sier INGENTING om produktets eller selskapets opprinnelsesland. De første sifrene i et strekkodenummer viser KUN opprinnelseslandet til strekkodenummeret. Tallene våre begynner med 07, som viser at nummeret kommer fra USA. Vi har tusenvis av kunder som bruker titusenvis av våre strekkoder i over 100 land uten problemer.
 • Strekkodene våre kan skannes av ALLE forhandlere over hele verden. En svært liten gruppe forhandlere har imidlertid ekstra krav som begrenser bruk av strekkoder. For mer informasjon om aksept av strekkoder over hele verden, se https://strekkodernorge.info/strekkode-aksept/
 • Våre strekkoder kan brukes i ALLE land, unntatt muligens Kina. Noen kinesiske distributører insisterer på at produktene de distribuerer skal ha et strekkodenummer som stammer fra GS1 i ditt land. Årsaken er at de feilaktig tror at de første sifrene i strekkodenummeret viser produktets opprinnelsesland. Dette er ikke sant. Ja, denne uheldige feiloppfatningen kan bli svært kostbar for noen produsenter som ønsker å selge produktene sine i Kina, ettersom disse kinesiske distributørene presser produsenten til å skaffe seg GS1-strekkoder – det er tidkrevende og dyrt å bli medlem av GS1, med innmeldingsavgifter og årsavgifter, pluss advokater og inkassobyråer hvis du ikke betaler fornyelsesavgiftene.
 • Strekkoder for detaljhandel trenger ikke å registreres , men du kan registrere dem hvis du ønsker det. Hvis du kjøper strekkoder (EAN eller UPC) fra oss, kan du registrere strekkodenumrene og produktdetaljene dine gratis i den International Barcodes Database.

KLIKK HER FOR Å KJØPE STREKKODER FOR DETALJHANDEL (EAN ELLER UPC)

Strekkoder for kartonger

 • Strekkoder kan brukes på kartonger som inneholder detaljhandelsprodukter. Disse kartongene brukes til frakt og lagring.
 • ITF-14 barcodes er de vanligste strekkodene for kartonger.
  • Dette er 14-sifrede tall basert på strekkodenummeret til detaljhandelsproduktet i kartongen.
  • Disse gjelder KUN for kartonger for frakt og lagring. Hvis kartongen selges i detaljhandelen, skal den ha en strekkode for detaljhandel (EAN13 eller UPC) i stedet for en ITF-14-strekkode, f.eks. kan en kasse vin kjøpes som en enkelt enhet av en kunde og trenger derfor en strekkode for detaljhandel (EAN13 eller UPC)..
  • Disse strekkodene er større enn strekkoder i detaljhandelen og bør ha en kraftig horisontal linje øverst og nederst.

KLIKK HER FOR Å KJØPE ITF-14 KARTONGSTREKKODER

QR Codes

 • QR-koder er firkantede strekkoder som ser litt ut som en labyrint..
 • QR-koder kan brukes til å lenke til en nettadresse eller inneholde informasjon..
 • QR-koder kan brukes på detaljhandelsprodukter, MEN produktet må OGSÅ ha en strekkode for detaljhandel. Strekkoden skannes av forhandleren for å finne priser osv. i kassen.

Bilder av strekkoder

 • Strekkoder kan opprettes med mange forskjellige kodingsformater..
  • Noen av disse formatene egner seg for detaljhandelsprodukter og bøker/magasiner. (EAN13, UPC-A, EAN8)
  • Noen av disse formatene er nyttige for kartonger (ITF-14 strekkoder)
  • Noen av disse formatene er nyttige for sporing av paller eller containere.
  • Noen av disse formatene brukes til lagersporing og lagerbeholdning (f.eks. for biblioteksbøker eller merking av eiendeler).
  • Noen er todimensjonale, f.eks. QR-koder, og inneholder informasjon eller lenker til nettadresser.
 • Vi kan lage strekkoder i alle disse formatene

KLIKK HER FOR Å KJØPE STREKKODEBILDER