EAN-nummer og EAN-kode Hvad er et EAN-nummer

Hva det betyr og hva du kan bruke det til

Hva er et EAN-nummer?

Et EAN-nummer er et 13-sifret nummer som unikt identifiserer et produkt, et sted eller en bedrift. Begrepet «EAN» står for «European Article Number» og er fortsatt svært vanlig, men ble offisielt erstattet av Global Trade Item Number (GTIN) i 2009. Når det gjelder innhold og håndtering, er det imidlertid ingen forskjeller mellom EAN og GTIN som er relevante for deg – det er to betegnelser for det samme.

Når trenger du et EAN-nummer?

Du trenger et EAN-nummer så snart du ønsker å markedsføre produktene dine – enten det er på nettplattformer som eBay/Amazon eller i tradisjonelle supermarkeder. Bruken av elektroniske kassasystemer har blitt utbredt i alle bransjer fordi det sikrer effektivitet og transparens.

Hva er en EAN-kode eller strekkode?

En strekkode er en grafikk som brukes til å representere en liten mengde informasjon. Disse kan enkelt leses av en strekkodeskanner eller en smarttelefonapp. Strekkoder finnes i mange former. Det vanligste er å bruke strekkoder i butikk-kassene for å se pris og lagre informasjon om hvilket produkt som er solgt. I dette tilfellet er strekkoden et enkelt 12-sifret (UPC-kode) eller 13-sifret (EAN-kode) digitalt nummer som vises som en grafikk.

Hvordan får jeg en strekkode til produktet mitt?

Du kan kjøpe EAN-strekkoder for detaljhandel på strekkodesiden vår – her kan du kjøpe enten EAN-strekkoder (EAN-13) eller UPC-strekkoder (UPC-A). Se her for mer informasjon.

Hvilken informasjon inneholder EAN-koden?

Når du kjøper en EAN-kode fra oss, er den helt nøytral: Det eneste som kjennetegner det 13-sifrede nummeret, er at det er umiskjennelig fordi et globalt system sikrer at hvert nummer bare tildeles én gang. Strengt tatt inneholder en EAN-kode ingen informasjon i det hele tatt: Den tjener bare til å knytte det aktuelle produktet til informasjonen som er lagret i en database.

Hvis du har flere spørsmål om EAN-numre, er du velkommen til å kontakte oss.