Forskjellen mellom EAN-13 og UPC-A strekkoder

UPC-A strekkoder er effektivt en delmengde av EAN-13 strekkoder. Hvis det første sifferet på EAN-13-tallet er et ‘0’, vil stolpene være av både EAN-13 og UPC-A (uten den ledende ‘0’) vil være identiske. Forskyvningen av de menneskelige lesbare tallene nedenfor varierer mellom UPC-A og EAN-13 strekkodene, men dette er den største forskjellen. Begge strekkodene kan enkelt skannes av de fleste skannere.

Forskjellen mellom EAN-13 og UPC-A strekkoder

Når skal du bruke en EAN-13 vs en UPC-A?

UPC-A-strekkoder har tradisjonelt blitt brukt i USA, mens strekkoder i EAN-13-format har blitt brukt over hele verden. I dag godtar de fleste butikker over hele verden strekkoder i begge formatene. Imidlertid kan det være noen eldre systemer som bare godtar det ene eller det andre. Dette betyr at hvis produktet ditt selges i USA, er strekkodene i UPC-A-format best, men hvis produktet ditt er internasjonalt eller selges i et annet land enn USA, er en EAN-13 strekkode best.

Hvis du kommer over en butikk som har problemer med å lese EAN-13 eller UPC-A-strekkoden, kan de enten ignorere den ledende ‘0’ eller legge til en ledende ‘0’, avhengig av hvor mange sifre systemet deres foretrekker. Hvis dette er gjort, vil strekkoden lese nøyaktig det samme som motsatt format (ettersom stolpene er identiske uansett), og vil fortsatt være globalt unike.

Både UPC- og EAN-13-nummer kan kjøpes her. – Hvis du trenger en strekkode i UPC-A-format, vennligst spesifiser dette i tilleggsinformasjon når du sjekker ut.

Hvordan kodes EAN-13 og UPC-A-strekkoder?

Måten et siffer er kodet inn i hver strekkode er 7 blokker av hvitt eller svart som utgjør hvert siffer. – Et komplett sett med sifre 0-9 kalles en paritet. – Retail strekkoder har minimum 2 pariteter, en for venstre side og en for høyre. – Dette er slik at de kan skannes opp ned og fremdeles returnere riktig nummer riktig vei.

Opprinnelig ble det 12-sifrede UPC-systemet opprettet på 1970-tallet av George Laurer. – disse fungerer med 2 forskjellige pariteter – en ulik paritet på venstre side og en rett til og med paritet (hver med 6 sifre) – paritetene for disse kan sees i vedlagte.

Senere ble et 13-sifret EAN-13-system introdusert som et supersett av UPC-strekkodene. Disse ble bevisst designet for å brukes sammen med UPC-A-strekkoder. Og anvendte derfor både den odde pariteten til venstre og den rette, like pariteten til UPC-strekkodene, men la til en ekstra paritet (en venstrejevnparitet) som skulle brukes på et utvalg av sifrene til venstre –

Venstre og høyre side av EAN-13-strekkodene er fortsatt delt inn i 6 sifre hver. Så det første sifferet bestemmer hvilken kombinasjon av de første 6 sifrene som vil bruke den nyopprettede venstre, jevne pariteten. Derfor er det ikke noe EAN-13-strekkode som er det første sifferet som er kodet i strekkoden, men det bestemmer imidlertid hvordan de andre sifrene blir kodet.

– Når det gjelder ledende ‘0’ som med strekkodene våre, bestemmer 0 at alle de første 6 sifrene vil bruke venstre odde paritet, noe som betyr at stolpene ser ut som en UPC-strekkode uten den ledende ‘0’ – Da UPC-versjonen også bare bruker den odde pariteten.

Hvordan skannes de?

Fordi de faktiske strekkene er den eneste delen av strekkoden som skannes (dvs. at skanneren ikke leser sifrene under strekkoden), kan en EAN-13 strekkode med ‘0’ foran noen ganger forveksles av skannere som en UPC-strekkode uten ‘0’ og omvendt. Dette er i stor grad å gjøre med det skanneren eller programvaresystemet forventer å se. Ofte skjer dette når en strekkode som ikke er koblet til systemet blir skannet – Programvaren har ikke noe referansepunkt for hvilket format strekkoden skal være, og antar derfor at det er UPC-format. Når nummeret først legges til systemet i 13-sifret format og kobles til produktet i systemet (dette er vanligvis hvordan butikker legger til strekkoder basert på informasjonen som er gitt på kjøperformularen), har det en tendens til å skanne riktig som et EAN -13 format strekkode.

Svært få butikker har hatt problemer med dette tidligere. Og når problemer oppstår, løses de vanligvis enkelt. Hvis du skal til Musgraves i Irland, foretrekker de at du fyller ut strekkoden din i UPC-format på deres kjøperskjema (uten den ledende ‘0’) og oppgir at formatet er UPC – hvis dette er gjort, har de ingen problemer med å bruke strekkodene våre.

 

Ta kontakt hvis du har spørgsmål om dette.

Se her for CD strekkoder, DVD strekkoder, ISBN bok strekkoder og ISSN magasin strekkoder.