EAN-13 Spesifikasjoner

EAN-13 Barcode Image

Følgende gir en retningslinje for størrelsen du skal skrive ut strekkoden på produktet ditt. Dette er veldig viktig hvis du trenger strekkodeverifisering. Det er også en god guide for å sikre at strekkoden skannes riktig. Hvis det er mulig, bør du holde strekkodestørrelsen innenfor disse standardene. Hvis du går utenfor disse standardene, kan strekkoder aksepteres av noen forhandlere og avvises av andre.

EAN-13 Dimensjoner med 100% forstørrelse:

Strekkodebredde = 31.35mm

Venstre stille sone (venstre tom margin) = 3.63mm

Høyre stille sone (høyre tom margin) = 2.31mm

Total strekkodebredde (inkludert stille soner) = 37.29mm

Strekkodehøyde (unntatt nummer) = 22.85mm

Strekkodehøyde (inkludert antall)= 25.93mm

Tillatt forstørrelsesområde:

Det angitte forstørrelsesområdet for et EAN-13 strekkodesymbol som skannes ved utsalgsstedet, er 80% – 200% (X-dimensjon 0,26 mm-0,66 mm). En akseptabel minimumsforstørrelse på 75% (X-dimensjon 0,25 mm) gjelder bare for etterspørsel (f.eks. Termiske) trykkprosesser. I dette tilfellet skal strekkhøyden aldri avkuttes under den minste nødvendige høyden for et strekkodesymbol på 80% forstørrelse.

Der en vare også kan skannes i et Generelt distribusjonsskannemiljø (automatisk skanning), er akseptabelt forstørrelsesområde for et generelt distribusjonsmiljø 150% til 200% (X-dimensjon 0,50 mm – 0,66 mm).

 

Menneskelig lesbar tolkning

Den menneskelige lesbare tolkningen skal skrives ut under strekkodesymbolet.

Den anbefalte skrifttypen for menneskelig lesbar tolkning er OCR-B i en høyde på 2,75 mm ved nominell størrelse (100% forstørrelse, X-dimensjon 0,33 mm). Dette skrifttypen er bare en anbefaling, og alternative skrifttyper og tegnstørrelser er akseptable forutsatt at sifrene er lett lesbare.

Dimensjoner (Alle mål i millimeter)

Forstørrelse X-dimensjon Bredde stanghøyde Venstre stille sone Høyre stille sone
0.80 0.26 25.08 18.28 2.90 1.85
0.85 0.28 26.65 19.42 3.09 1.96
0.90 0.30 28.22 20.57 3.27 2.08
0.95 0.31 29.78 21.71 3.45 2.19
1.00 0.33 31.35 22.85 3.63 2.31
1.05 0.35 32.92 23.99 3.81 2.43
1.10 0.36 34.49 25.14 3.99 2.54
1.15 0.38 36.05 26.28 4.17 2.66
1.20 0.40 37.62 27.42 4.36 2.77
1.25 0.41 39.19 28.56 4.54 2.89
1.30 0.43 40.76 29.71 4.72 3.00
1.35 0.45 42.32 30.85 4.90 3.12
1.40 0.46 43.89 31.99 5.08 3.23
1.45 0.48 45.46 33.13 5.26 3.35
1.50 0.50 47.03 34.28 5.45 3.47
1.55 0.51 48.59 35.42 5.63 3.58
1.60 0.53 50.16 36.56 5.81 3.70
1.65 0.54 51.73 37.70 5.99 3.81
1.70 0.56 53.30 38.85 6.17 3.93
1.75 0.58 54.86 39.99 6.35 4.04
1.80 0.59 56.43 41.13 6.53 4.16
1.85 0.61 58.00 42.27 6.72 4.27
1.90 0.63 59.57 43.42 6.90 4.39
1.95 0.64 61.13 44.56 7.08 4.50
2.00 0.66 62.70 45.70 7.26 4.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkår:

– Strekkbredde = strekkodesymbolets bredde unntatt stille soner

– Stanghøyde = stangens høyde eksklusiv beskyttelsesstangmønstre

– Rolig sone = Område med hvitt rom på hver side av stolpene

Det er en god ide å tillate mer stille soneplass enn det som er strengt nødvendig i tilfelle blekspredning eller unøyaktigheter ved utskrift.

 

Hvis du er uklar på noen av våre vilkår som brukes her, vær så snill kontakte oss.

Hvis du trenger å ordne bekreftelse av strekkode, vær så snill kontakte oss.

 

Se her etter CD strekkoder, DVD strekkoder, ISBN bok strekkoder og ISSN magasin strekkoder.